Green Blue Red

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

PDFPrintE-mail

Міністру МОЗ України М. Степанову.

Шановний Максиме Володимировичу!

Підпорядкована МОЗ України Державна установа «Центр громадського здоров’я» МОЗ України вирішила втерти ніс академічним закладам і творити високу науку, а також, не більше, ні менше, розглядати питання щодо присвоєння наукових звань створеною всередині себе науковою радою.

Якщо колишнє і нинішнє керівництво МОЗ України ще не має вчених звань, ДУ ЦГЗ МОЗ України має неабияку можливість в робочому порядку організувати сприяння.

Це про Статут ДУ ЦГЗ, творчо опрацьований пані Супрун, і який читається на одному диханні як пригодницький твір.

У запит на отримання публічної інформації увійшла невелика частина із переліку питань, які, як і очікувані відповіді на них, мають очевидний суспільний інтерес.

 З повагою, Ігор Горбасенко, голова правління Міжнародної журналістської асоціації «Здоров’я без кордонів».

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Кому (розпорядник інформації) Міністерство охорони здоров'я України
(МОЗ України)
01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7
Від кого (запитувач)

Горбасенко Ігор Михайлович,
03035, м. Київ – 35, пров. Рощинський, буд. 6, кв. 1
095-315-16-96, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Загальний опис інформації, вид, назва, реквізити чи зміст документа (якщо відомо)

1 лютого 2021 року Державна установа «Центр громадського здоров'я МОЗ України замовила закупівлю дослідження під назвою «Послуги з організації та проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками у 2021 році» із бюджетом 10 240 669, 00 грн.

Серед статутних завдань ЦГЗ, є, зокрема, розробка та реалізація комплексних заходів та програм з лікування та профілактики захворювань, які спричиняють соціально-демографічний вплив та економічні наслідки.

Наразі, для України найактуальнішим завданням системи охорони здоров'я в осяжному майбутньому є протидія епідемії COVID 19, яка вже спричинила як соціально-демографічний вплив, так і значні економічні наслідки.

Оскільки МОЗ України є уповноваженим органом управління для Центру і має обов'язок тримати в фокусі уваги пріоритети діяльності ДУ ЦГЗ, логічно мати очікування, що і в зазначеному проекті знайдуть відображення проблеми COVID 19. Нажаль, в описі діяльності проекту на сайті ДУ ЦГЗ така інформація відсутня.

Проте, в складі ДУ ЦГЗ є статутні структури, які мають виконувати аналогічні важливі функції.

Це Опікунська (в попередніх редакціях Статуту – «Наглядова») та Наукова ради.

Відповідно до Статуту ДУ ЦГЗ, Опікунська рада створена з метою сприяння діяльності центру, здійснення контролю за дотриманням мети, предмету та завдань Центру, а також здійснення діяльності відповідно до Статуту.

Вчена рада, як дорадчий орган, визначає перспективні напрямки наукової і науково-методичної діяльності. (і, тим не менше, хоч Рада і є дорадчим органом, вона відповідно до розділу ХІІ п. 4 Статуту, розглядає питання про присвоєння вчених звань кандидата та доктора наук!)

Відповідно до Статуту, затвердженого Наказом МОЗ України № 1483 від 30.06.2020 року, Центр є юридичною особою публічного права.

Проте, ні на сайті МОЗ України, ні на сайті ДУ ЦГЗ не оприлюднена докладна інформація про конкретні результати діяльності та ефективність цих структур у складі Державної Установи.

Зважаючи на суспільну значущість інформації, та на статус ДУ ЦГЗ МОЗ України як юридичної особи публічного права, приймаючи до уваги, що МОЗ України є уповноваженим органом управління щодо ДУ ЦГЗ,

Прошу Вас надати завірені відповідним чином копії наступних документів:

1. Наказів керівника ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» про затвердження персонального складу Опікунської ради ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» у 2019, 2020 роках і на 2021 рік;

2. Накази керівника ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» про затвердження Положення про Опікунську раду ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» у 2020 році і на 2021 рік;

3. Затверджене Положення про Опікунську раду ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» у 2020 році і на 2021 рік;

4. Затверджений звіт Опікунської ради за 2019, 2020 роки в частині здійснення контролю за дотриманням мети, предмету та завдань Центру.

5. Задокументований перелік найбільш дієвих результатів ОПІКИ Державної Установи з боку членів опікунської ради.

6. Накази керівника ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» про затвердження персонального складу Наукової ради, з вказівкою наукових ступенів та вчених звань її членів - у 2019, 2020 роках і на 2021 рік;

7. Затверджений керівником ДУ ЦГЗ Персональний склад штатних наукових працівників Центру, (що обирають таємним голосуванням членів Наукової ради відповідно до розділу ХІІ п. 2 Статуту), з вказівкою їх наукових ступенів та вчених звань - у 2019, 2020 роках і на 2021 рік;

8. Затверджені керівником ДУ ЦГЗ Поточні плани наукових досліджень і перспективні напрямки наукових і науково-методичних досліджень Наукової ради у 2019, 2020 роках і на 2021 рік - відповідно до розділу ХІІ п. 4 Статуту);

9. Документи Наукової ради, затверджені керівником ДУ ЦГЗ щодо розгляду питань про присвоєння вчених звань - відповідно до розділу ХІІ п. 4 Статуту), у 2019, 2020 роках і на 2021 рік.

Прошу зважити, що зазначені питання наразі безпосередньо відносяться до статутної діяльності ДУ ЦГЗ МОЗ України щодо протидії COVID 19.

Прошу надати відповідь з урахуванням ст. 6 п. 7; ст.15 п.4; ст.20 п. п. 1,2; ст. 22 п.3. Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Шановний Максиме Володимировичу, повністю підтримуємо Вашу кваліфіковану, самовіддану і мужню діяльність щодо поліпшення стану охорони здоров'я населення України. Розуміємо Вашу завантаженість проблемами загальнодержавного рівня і пов'язану із цим величезну відповідальність, і не маємо намірів перевантажувати Вас. Тим не менше, просимо відповідь надати відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» саме МОЗ України, що підтвердить наявність уваги Уповноваженого органу управління Державною Установою ЦГЗ МОЗ України до діяльності підпорядкованої структури.

З повагою,    Ігор Горбасенко.

Дата та підпис:  08.02.2021 р.

Контактна інформація: sitchen@ukr.netsitchen194@gmail.com