Херсонська обласна координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД розглянула Путівник (дорожню мапу) для забезпечення успішної протидії захворюванню на туберкульоз

Print

Thursday, 06 December 2018 13:22

Херсонська обласна координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД розглянула та прийняла рішення про Путівник (дорожню мапу) для забезпечення успішної протидії захворюванню на туберкульоз на основі комплексного міжвідомчого та міжсекторального підходу в умовах переходу на моделі його лікування, орієнтовані на пацієнта та стратегію Міжвідомчої та міжсекторальної протидії захворюванню на туберкульоз  в Херсонській області.

3 – 4 грудня 2018 року відбувся робочий візит консультанта проекту «Створення сприятливої суспільно-політичної ситуації для переходу на амбулаторну модель лікування туберкульозу в Україні» Сергія Борткевича в Херсонську область. Основною метою візиту була участь на запрошення Херсонської обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД в її засіданні, яке було заплановане на 4 грудня, із доповіддю «Про Путівник (дорожню мапу) для забезпечення успішної протидії захворюванню на туберкульоз на основі комплексного міжвідомчого та міжсекторального підходу в умовах переходу на моделі його лікування, орієнтовані на пацієнта та стратегію Міжвідомчої та міжсекторальної протидії захворюванню на туберкульоз  в Херсонській області». Цьому засіданню передувала тривала аналітична і дослідницька робота, 7 візитів членів робочої групи проекту в Херсонську область впродовж 2016 – 2018 років.

3 та 4 грудня 2018 також відбулися важливі зустрічі для узгодження питань, винесених на розгляд засідання Херсонської обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД. Зокрема, це були консультації із директором Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації Віктором Короленком, головним лікарем Херсонського обласного протитуберкульозного диспансеру Володимиром Бурятинським та головним обласним позаштатним фтизіатром Галиною Коваль.

4 грудня 2018 року  на запрошення Херсонської обласної телерадіокомпанії «Скіфія» консультант проекту Сергій Борткевич та головний обласний позаштатний фтизіатр Галина Коваль взяли участь у записі радіопрограми, присвяченій актуальним проблемам протидії туберкульозу. Галина Коваль поінформувала слухачів про епідемічну ситуації щодо туберкульозу в Херсонській області та новітні можливості лікування туберкульозу на основі пацієнт-орієнтованих підходів, а Сергій Борткевич розповів про розроблений фахівцями Фундації «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» Путівник (дорожню мапу) для забезпечення успішної протидії захворюванню на туберкульоз на основі комплексного міжвідомчого та міжсекторального підходу в умовах переходу на моделі його лікування, орієнтовані на пацієнта та стратегію Міжвідомчої та міжсекторальної протидії захворюванню на туберкульоз  в Херсонській області та їх значення для оптимізації заходів із протидії захворюванню на туберкульоз в області.

4 грудня відбулося засідання Херсонської обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД на якому, серед інших важливих питань,  розглядалося і питання «Про Путівник (дорожню мапу) для забезпечення успішної протидії захворюванню на туберкульоз на основі комплексного міжвідомчого та міжсекторального підходу в умовах переходу на моделі його лікування, орієнтовані на пацієнта та стратегію Міжвідомчої та міжсекторальної протидії захворюванню на туберкульоз  в Херсонській області».

У своєму виступі Сергій Борткевич наголосив, що вирішити проблему туберкульозу можна лише усунувши її причини та подолавши негативні наслідки їх існування, що вимагає багатогалузевого і багатосекторального підходу.

Однак, традиційним для України інструментом реалізації державної політики у сфері протидії захворюванню на туберкульоз є медичні соціальні загальнодержавні та місцеві цільові програми, спрямовані виключно на організацію надання населенню протитуберкульозної допомоги. По суті своїй, замість того, щоб ліквідовувати причини епідемії, ці програми зорієнтовані на долання її наслідків, тому на порядку денному – системний  перегляд підходів до їх розробки та шляхів впровадження зокрема та до державної політики протидії захворюванню на туберкульоз в цілому, адже порушуються основоположні умови розробки державних цільових програм, визначені ст.2 Закону України «Про державці цільові програми», а саме: необхідність існування проблеми,  розв'язання  якої   неможливе   засобами територіального  чи  галузевого  управління  та яка потребує державної підтримки,  координації діяльності центральних і місцевих  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Як підкреслив виступаючий, з огляду на особливу соціальну небезпеку туберкульозу державна політика в цьому напрямку має вирішувати завдання досягнення взаємодії і координації зусиль різних органів державної влади в Україні для протидії туберкульозу з метою сприяння усуненню докорінних соціально-економічних причин поширення епідемії туберкульозу, тобто наріжним каменем сучасної державної політики протидії туберкульозу повинна стати  первинна, або ж соціальна профілактика туберкульозу, до вирішення завдань якої повинно бути залучене широке коло органів державної виконавчої влади.

Міжнародний досвід організації державних заходів щодо запобігання розвитку соціально небезпечних хвороб  вказує на те, що сфера відповідальності держави за дотримання епідемічного благополуччя населення більш ефективна тоді, коли вона поділена між центральними органами виконавчої влади та відповідними на місцях, які безпосередньо не належать до медичної галузі (охорони здоров’я), а є керованою іншими відомствами, наприклад, у сфері охорони природи, сільського господарства, енергетики, надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ, соціальної політики, освіти тощо. Більше того, цей досвід вказує на те, що питання відповідальності суб'єктів управління за здійснення заходів соціальної профілактики туберкульозу бажано імплементувати у діяльність практично кожного міністерства (служби, агентства, інспекції, департаменту, управління тощо). При цьому, галузеве державне управління у сфері протидії захворюванню на туберкульоз продовжує здійснюватися виключно в рамках організації медичної профілактики, медичної та соціальної допомоги, організації санітарної освіти та виховання населення.

Сергій Борткевич зазначив, що, з огляду на такі обставини, фахівцями Громадського руху «Українці проти туберкульозу» було розроблено Концепція загальнодержавної і регіональної міжвідомчої та міжсекторальної координації діяльності в сфері протидії епідемії туберкульозу. Ця Концепція спрямована на створення сприятливих суспільно-політичних умов для всебічного захисту населення України від туберкульозу, забезпечення ефективного державного контролю епідемічної ситуації, скорочення рівня захворюваності, поширеності та смертності від цієї особливо небезпечної соціальної інфекційної хвороби, подолання соціально-економічних, політичних, медичних, культурних та інших чинників і наслідків епідемії туберкульозу в Україні.

Але основною новизною Концепції є те, що вона, вперше за час епідемії туберкульозу в України, пропонує розглядати протидію туберкульозу не як систему медичних заходів, а як складну комплексну політичну, управлінську, економічну, соціальну, медичну, гуманітарну, культурну тощо проблему, вирішення якої лише медичними засобами та галузевим медичним управлінням не є ефективним.

На основі Концепції були розроблені: проект Путівника (дорожньої мапи) для забезпечення успішної протидії захворюванню на туберкульоз на основі комплексного міжвідомчого та міжсекторального підходу в умовах переходу на моделі його лікування, орієнтовані на пацієнта в Херсонській області та проект Стратегії Міжвідомчої та міжсекторальної протидії захворюванню на туберкульоз  в Херсонській області.

Путівник розроблений на основі опрацювання міжнародних рекомендацій щодо подолання туберкульозу, чинного законодавства України у сфері протидії захворюванню на туберкульоз, «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим «Туберкульоз», положень про обласні органи державної влади Херсонської області, а також наукової та науково-популярної літератури з туберкульозу.

Стратегія міжвідомчої та міжсекторальної протидії захворюванню на туберкульоз  в Херсонській області представляє собою перелік вже наявних вимог чинної обласної нормативної бази та діючого законодавства, що прямо уповноважують різні органи державної виконавчої влади  Херсонської області брати участь (або вказують на можливість цього) в реалізації державної політики у сфері протидії захворюванню на туберкульоз та дозволяє скоординувати її.

Путівник і Стратегія дозволять всім заінтересованим органам державної влади області, іншим сторонам і особам знайти своє місце у загальнодержавній справі подолання тягаря туберкульозу в Україні, допоможуть окремим групам населення, які мають високий ризик захворювання на туберкульоз, зорієнтуватися із ситуацією із туберкульозом в Україні та дізнатися як уберегтися від захворювання, а тим, хто захворів на туберкульоз, дасть змогу зрозуміти свої права і обов‘язки та основні правила поведінки на шляху «від кашлю до одужання».

Що має бути зроблено для цього? Мають бути чітко визначені сфери відповідальності різних органів виконавчої влади області за дотримання епідемічного благополуччя населення та протидію захворюванню на туберкульоз. Зокрема, вони стосуватимуться таких основних напрямів завдань.

Перший – робота із групами ризику захворювання, що є пріоритетними для даного органу державної виконавчої влади: розрахунок оціночної чисельності груп різного рівня ризику захворювання на туберкульоз, що є цільовими для цих органів влади; участь у заходах із профілактики та виявлення туберкульозу в середовищі цільових категорій населення, в першу чергу – серед груп підвищеного ризику захворювання, шляхом інформування та надання їм відповідних соціальних послуг.

Повинен бути складений, відповідним чином описаний та нормативно закріплений за окремими органами державної виконавчої влади повний перелік таких груп ризику, визначений порядок та особливості профілактики, виявлення та лікування туберкульозу в кожній з цих груп.

Другий  - здійснення залученими органами державної виконавчої влади заходів щодо первинної (соціальної) профілактики туберкульозу, тобто, в межах повноважень, – діяльність, спрямована на усунення або нейтралізацію причин туберкульозу та умов, що його породжують, а саме:. прогнозування тенденцій розвитку епідемії туберкульозу  в межах визначених повноважень; оцінка масштабів та наслідків епідемії туберкульозу у випадку, якщо не вживатимуться ефективні упереджувальні заходи; планування, реалізація та оцінка  профілактичних програм тощо.

Третій – нормативно правове забезпечення участі різних заінтересованих органів державної виконавчої влади в рамках завдань державної політики протидії захворюванню на туберкульоз, їх участь в розробці та реалізації державних заходів та програм у визначеній сфері.

По питаннях, що розглядалися, Херсонська обласна координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД прийняла проект протокольного рішення.

Заходи організовано та проведено БО «Українці проти туберкульозу» в рамках участі в регіональному проекті «Зміцнення систем охорони здоров’я для ефективного контролю за ТБ і МР-ТБ в країнах Східної Європи і Центральної Азії» (проект TB-REP), що спрямований на реформування системи протитуберкульозної допомоги, як частини загальних реформ охорони здоров’я, та надає технічну підтримку протитуберкульозним проектам організацій громадянського суспільства. Реалізується проект за фінансової підтримки Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією і охоплює 11 країн Східної Європи і Центральної Азії.