Громадська експертиза ефективності діяльності Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення уразливих груп пацієнтів лікарськими препаратами аптечного виробництва з персоналізованим дозуванням

Print

Sunday, 07 February 2021 18:15

Точне персоналізоване дозування лікарських засобів, відповідно до сталої світової практики, життєво необхідне для якісної сучасної медичної допомоги уразливим групам пацієнтів.

Відсутність можливості виготовлення препарату з персоналізованим дозуванням гарантовано утворює ризик для життя та здоров’я пацієнтів, зокремадля дітей, людей похилого віку, хворих на орфанні захворювання, онкологічні захворювання, гемофілію, тощо.

Україною ратифіковано Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (Ukraine–European Union Association Agreement), яка набула чинності у повному обсязі 1 вересня 2017 року.

Розділом V Угоди «Економічне і галузеве співробітництво» розглянуті питання співробітництва в галузі охорони здоров’я:

«Сторони обмінюються інформацією та найкращими практиками і здійснюють інші спільні заходи, в тому числі в рамках підходу "охорона здоров’я у всіх політиках" та поступової інтеграції України в європейські мережі охорони здоров’я».

Нажаль, як система, яка має відповідати Європейській практиці, аптечне виробництво лікарських засобів з персоналізованим дозуванням в Україні є малодоступним для пацієнтів.

Тому громадська організація «Експертна спільнота пацієнтів України» ініціювала проведення громадської експертизи ефективності діяльності Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення уразливих груп пацієнтів лікарськими препаратами аптечного виробництва з персоналізованим дозуванням.

Предметом громадської експертизи є оцінка діяльності Міністерства охорони здоров'я України стосовно створення умов для функціонування та розвитку аптечного виробництва лікарських засобів з персоналізованим дозуванням (як доповнення до лікарських засобів промислового виробництва) для задоволення потреб уразливих груп пацієнтів, зокрема, для людей похилого віку, дітей, хворих на орфанні захворювання, онкологічні захворювання, гемофілію, тощо, а також оцінка відповідності вимогам європейських країн у цій сфері.

Метою громадської експертизи є забезпечення якісної медичної допомоги уразливим групам пацієнтів персоналізованими лікарськими засобами, виготовленими фахівцями відповідної кваліфікації, зокрема, в аптеках;

забезпечення сталого процесу впровадження європейських вимог та стандартів до вироблення персоналізованих лікарських засобів в умовах аптек для надання якісної медичної допомоги уразливим групам пацієнтів.

Наказ МОЗ України від 05.02.2021 № 190 "Про проведення громадської експертизи на запит громадської організації «Експертна спільнота пацієнтів України"

tryzub-315x315

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2021                                                 N 190
м. Київ

Про проведення громадської експертизи на запит громадської організації «Експертна спільнота пацієнтів України»

Відповідно до пункту 4 Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976, на підставі запиту громадської організації «Експертна спільнота пацієнтів України» від 21 січня 2021 року № 2021/12-1 щодо проведення громадської експертизи діяльності органу влади

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи, пов’язані з підготовкою матеріалів для проведення громадської експертизи діяльності Міністерства охорони здоров’я України громадської організації «Експертна спільнота пацієнтів України» (далі – заходи), що додаються.

2. Визначити в.о. директора Департаменту організаційного забезпечення Величко Ірину Миколаївну та заступника директора Департаменту – начальника відділу взаємодії з державними органами та громадськістю Департаменту організаційного забезпечення Дідковську Тетяну Володимирівну відповідальними особами за забезпечення взаємодії з громадською організацією «Експертна спільнота пацієнтів України».

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України (Величко І.М., Демшевській Л.А., Карчевич М.В., Кожушко А.М., Комаріді О.О.), голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Ісаєнку Р.М.) забезпечити виконання заходів, затверджених цим наказом.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Іващенка І.А.

Міністр Максим СТЕПАНОВ

 28597-dn 190 05 02 2021 dod 1

28597-dn 190 05 02 2021 dod 2

28597-dn 190 05 02 2021 dod 3

28597-dn 190 05 02 2021 dod 4